328. Odd Even Linked List

/**
 * Definition for singly-linked list.
 * struct ListNode {
 *   int val;
 *   ListNode *next;
 *   ListNode() : val(0), next(nullptr) {}
 *   ListNode(int x) : val(x), next(nullptr) {}
 *   ListNode(int x, ListNode *next) : val(x), next(next) {}
 * };
 */
class Solution {
public:
  ListNode* oddEvenList(ListNode* head) {
    if(NULL == head)
      return NULL;
    ListNode *odd = head,*evenhead = head->next,*even = evenhead;
    while(even && even->next)
    {
      odd->next = odd->next->next;
      even->next = even->next->next;
      
      odd = odd->next;
      even = even->next;
    }
    
    odd->next = evenhead;
    
    return head;
  }
};

链表的题相对简单,但有时候会卡壳。难点就在于遍历整个链表时终止条件。